Twoje źródło wiedzy na temat zdrowia i urody

Warunki korzystania ze strony Slimming Secrets

Wprowadzenie

Dziękujemy za skorzystanie z naszej strony internetowej. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację niniejszych Warunków korzystania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej.

Właściciel strony

Slimming Secrets jest właścicielem i zarządcą tej strony internetowej. Dane kontaktowe Slimming Secrets znajdują się na naszej stronie internetowej.

Ograniczenia odpowiedzialności

Informacje zawarte na naszej stronie są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nie są one przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne informacje zawarte na naszej stronie.

Własność intelektualna

Wszystkie materiały i treści zawarte na naszej stronie, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, filmy i dźwięki, są chronione prawami własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane, reprodukowane ani wykorzystywane w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej zgody.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach oraz za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tych stron.

Polityka prywatności

Korzystanie z naszej strony internetowej podlega naszej Polityce prywatności, która reguluje zbieranie, przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych.

Zmiany w Warunkach korzystania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem. Eventualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej będą rozstrzygane przez polskie sądy właściwe dla siedziby Slimming Secrets.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych Warunków korzystania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Slimming Secrets.