Regulamin

SNH News

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z naszej strony internetowej oraz zobowiązania użytkowników, którzy korzystają z naszych usług. Korzystając z naszej strony, akceptujesz niniejszy regulamin.

Treść strony

Wszelkie treści, zdjęcia i informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej są objęte ochroną prawa autorskiego i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani rozpowszechniane bez naszej zgody.

Korzystanie z serwisu

Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z naszej strony, w tym szkody wynikające z wirusów, awarii lub przerw w dostępie do serwisu.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej odbywa się zgodnie z polityką prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez nas na potrzeby działalności serwisu.

Reklamy

Na naszej stronie internetowej mogą być wyświetlane reklamy, które są udostępniane przez innych podmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych reklam oraz za szkody wynikłe z korzystania z usług reklamodawców.

Linki

Na naszej stronie internetowej mogą być zamieszczone linki do innych stron internetowych, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik korzystający z tych linków robi to na własną odpowiedzialność i podlega regulaminom i politykom prywatności innych stron.

Postanowienia końcowe

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do naszej strony internetowej. Niniejszy regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie i wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie.